Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu 1986

 

Phim : Thánh Têrêsa Hài Đồng

 

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu 1986Sainte Thérèse de Lisieux

Đạo diễn : Alain Cavalier
Kịch bản Camille de Casabianca
và Alain Cavalier
Diễn viên chính Catherine Mouchet

Sản xuất : 1986
Thời lượng : 94 minutes
Ngôn ngữ : Pháp

Hạnh tích thánh Têrêsa (Click)

Sắp đến lễ thánh nữ Têresa Hài Đồng, xin giới thiệu với cộng đoàn bộ phim Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, do đạo diễn : Alain Cavalier thực hiện năm 1986 tại Pháp, phim dài 94 phút được chia thành 6 đoạn, Diễn viên chính Catherine Mouchet.

 

Phần 1/6

https://vimeo.com/62472753

Phần 2/6

https://vimeo.com/62472962

Phần 3/6

https://vimeo.com/62473194

Phần 4/6

https://vimeo.com/62473439

Phần 5/6

https://vimeo.com/62473610

Phần 6/6

https://vimeo.com/62473720

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu 1986

       Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu 1986

Trả lời