Clips : Thánh Lễ Truyền Chức 11.08.2011

Giáo xứ Đaminh Ba Chuông

 

Clips : Thánh Lễ Truyền Chức
11.08.2011

 

Clips : Thánh Lễ Truyền Chức 11.08.2011Trong khi chờ đợi Video chính thức của buổi lễ, xin gửi đến cộng đoàn clips hình ảnh lễ truyền chức ngày 11.08.2011, tại thánh đường giáo xứ Đaminh Ba Chuông.

Thứ tự các tiến chức tuyên thệ, được đặt tay và trao chén là :

Antôn Phạm Minh Châu,
Luca Nguyễn Văn Mạnh,
Phêrô Trần Hưng Vinh Quang,
Phêrô Vũ Đình Chiến,
Gioan B. Trần anh Long,
Giuse Hà Đăng Hội,
Tôma Đỗ Nguyễn Minh Quân,
Giuse Ngô Mạnh Cường,
Giuse Vũ Văn Hảo,
Phaolô Đỗ Bá Hoàng,
Phêrô Huỳnh Thúc Quán Cầu.
Giuse Nguyễn Văn Phú.

 

[youtube]mpN0cmb1zYE[/youtube]

 

Trả lời