Cha

 

 

CHA

Cha

Cha1.

Đầu buộc lông chim mình đóng khố

Tay cầm rìu  đá, bàn chân không…

Vỏ sò  trang sức đeo vòng cổ

Chẳng lệnh bài trao chẳng trống đồng!

2.

Quay ngang ngọn giáo, chân thúc ngựa

Cờ hiệu trên lưng quyết trận này

Đâu có kể chi điều sinh tử

Chiến bào hay da ngựa bọc thây…

3.

Vai quàng cây súng băng rừng núi

Mưa dội nắng chan nẻo chiến trường

Đêm thức phơi da đùa với muỗi

Chẳng màng gì đến tấm huy chương

Óc vắt muốn khô con mắt rát

Đã bao năm chẳng biết ai thù

Máu tươi đổ và xương đã nát

Có thấm chi đồng cắc lương hưu

4.

Đời thay đổi, với cha vẫn thế

Lận  đận hoài trong cuộc bôn ba

Vẫn cứ  sống bởi vì chưa thể

Bỏ đàn con đã trót sinh ra!

Nguyệt Lãng

Trả lời