Thánh Lễ Thêm Sức 15.05.2011

Giáo xứ Đaminh Ba Chuông

Clips hình : Lễ Thêm sức

 

Thánh Lễ Thêm Sức 15.05.2011Chúng ta đã có bài viết về lễ ban bí tích thêm sức cho 85 thiếu nhi ngày 15.05.2011 tại giáo xứ Đaminh, do Đức cha phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ sự.

Xin bổ sung clips hình, hy vọng mỗi người tham dự cũng thấy hình mình hoặc người thân của mình đâu đó.

Xin thêm lời cầu nguyện cho các em được lớn lên trong Chúa Thánh Linh.

Xin Thiên Chúa ban cho mỗi người tràn đầy bảy ơn Chúa Thánh Thần.

 

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">H6EdNw6bhfU</span> is invalid.

 

 

Trả lời