Clips : Chúa cấm con thất vọng

 

Clips : Chúa cấm con thất vọng

 

Clips : Chúa cấm con thất vọng

Nhạc: Lm. Mi Trầm
Thể hiện: Lê Anh
Karafun : Minh Tường
(songvui.org)

“Chúa cấm con thất vọng”, là lời linh mục nhạc sĩ Mi Trầm gửi đến cho chúng ta trong mùa Chay. Theo niềm tin, có thể nói Chúa cấm chúng ta thất vọng về bản thân mình. Không những thế, Chúa cấm ta không được thất vọng về bất cứ ai, không được thất vọng về xã hội, về giáo hội và cả về thế giới này.

 

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">C08kaktauFg</span> is invalid.

 

1. Dù con tội lỗi, dù con hèn yếu,
Chúa vẫn cấm con thất vọng,
Chúa vẫn muốn con cậy trông.
Dù con xấu xa phụ tình Chúa Cha,
Chúa vẫn cấm con thất vọng,
Chúa vẫn muốn con cậy trông.

ĐK : Chúa vẫn cấm con thất vọng,
Chúa vẫn bắt con hy vọng
một ngày về bên Chúa Tình Thương.
Chúa vẫn cấm con thất vọng,
Chúa vẫn bắt con hy vọng
một ngày về trên cõi Thiên Đường.

2. Dù con bội ước, dù con lùi bước,
Chúa vẫn cấm con thất vọng,
Chúa vẫn muốn con cậy trông.
Dù con kém tin, lạc xa Đức Tin,
Chúa vẫn cấm con thất vọng,
Chúa vẫn muốn con cậy trông.

3. Dù con buồn khổ, dù con nghèo khó,
Chúa vẫn cấm con thất vọng,
Chúa vẫn muốn con cậy trông.
Dù con đắn đo, đời bao lắng lo,
Chúa vẫn cấm con thất vọng,
Chúa vẫn muốn con cậy trông.

 

Trả lời