Thánh Giuse 31 : Đấng Bảo Trợ Hội Thánh

Thánh Giuse Trong Thánh Kinh

Bài 31 : Đấng Bảo Trợ Hội Thánh

“Ite cum Joseph – Hãy đến cùng Giuse

 

Thánh Giuse 31 : Đấng Bảo Trợ Hội ThánhNgày 8 tháng 12 năm 1970, thánh Giuse đã được Đức Pio IX long trọng công bố là Quan Thầy của Giáo Hội toàn cầu. Thật ra chẳng phải đợi đến ngày đó, thánh Giuse mới giang tay phù trợ Giáo Hội.

Từ một người thợ mộc khiêm tốn ở làng quê Nagiarét, thánh Giuse đã được Thiên Chúa chọn để trao cho một trách vụ có một không hai trong lịch sử cứu độ: làm bạn Đức Trinh Nữ Maria và là Cha nuôi Đức Kitô. Nhiệm vụ đó, Chúa đã trao một lần và Ngài vẫn tiếp tục trao phó cho thánh Giuse. Và nhiệm vụ đó thánh Giuse đã chu toàn khi còn sống thì không lý do gì Ngài lại không tiếp tục thi hành khi đã được hưởng vinh quang Thiên Chúa.

Là bạn Đức Trinh Nữ Maria, thánh Giuse đã bảo bọc Đức Mẹ trong những hoàn cảnh khó xử nhất, Ngài đã đón nhận Đức Maria về nhà dù bào thai trong lòng Mẹ không phải là của mình, Ngài đã che chở Đức Mẹ Maria trong lúc đi Bêlem, trong lúc sinh nở khó khăn thiếu thốn… và Đức Maria là gì nếu không phải là hình ảnh nguyên tuyền của Giáo Hội ? Đức Maria chính là hình ảnh biểu trưng của Giáo Hội, vì thế, ngày xưa, thánh Giuse đã từng can đảm đón nhận Đức Maria trong những khó khăn, gian nan, vất vả thế nào, thì ngày nay thánh Giuse cũng vẫn luôn hết lòng lo lắng chăm non cho Giáo Hội như vậy, trong những lúc bình an như gia đình thánh ở Nagia rét, hoặc những lúc gian nan của Giáo Hội như lúc ở Bêlem, lúc phải đưa gia đình thánh sang Ai cập, thánh Giuse cũng vẫn luôn là người hết lòng bảo vệ Giáo Hội.

Là cha Đức Giêsu, thánh Giuse đã vất vả khó nhọc, che chở Đức Giêsu thủơ trước, bảo vệ Đức Giêsu khỏi bàn tay Hêrôđê, nuôi nấng, dạy dổ Đức Giêsu để Ngài được lớn lên trong ân nghĩa của con người và trong ân sủng của Thiên Chúa, thì ngày nay, trên trời vinh quang, thánh Giuse cũng vẫn bảo vệ thân mình của Đức Giêsu, tức là Giáo Hội, vẫn chăm sóc Giáo Hội để hình ảnh Đức Giêsu được sáng tỏ, tinh tuyền và mỗi ngày mỗi vững mạnh đối với Thiên Chúa cũng như đối với nhân loại.

Thật ra, chính Thiên Chúa là nguồn mạnh mọi sự tốt lành. Thiên Chúa nhân từ và Ngài luôn muốn bênh vực, che chở Giáo hội, chính Ngài là Đấng thực hiện những điều tốt lành nhất của Ngài cho Giáo Hội. Ngài có thể tự mình làm tất cả mọi sự, không cần nhờ tới Đức Maria và các thánh. Nhưng Thiên Chúa lại luôn “nhờ” tới con người, Ngài muốn dạy chúng ta, dạy cho Giáo Hội biết sống mầu nhiệm hiệp thông các thánh; và người ta chẳng thể đến với Ngài được khi không biết hiệp thông với nhau cũng như hiệp thông với các thánh trên trời. Vì vậy chính Thiên Chúa đã muốn và vẫn muốn thánh Giuse bảo trợ, nâng đỡ, trợ giúp cho Giáo Hội. Chính Thiên Chúa muốn Giáo Hội cũng chạy đến với thánh Giuse như xưa chính Ngài với Đức Maria đã cần nhờ tới thánh Giuse vậy.

Về chính người Kitô hữu và Giáo Hội, chúng ta thấy rằng, thuở xưa, hình ảnh và sứ vụ của thánh Giuse mang vẻ dáng dấp như là đại diện của Chúa Cha trên trời. Vai trò làm cha của thánh Giuse không là gì khác hơn là thể hiện cụ thể tấm lòng của Chúa Cha, là “mẫu mực của tình phụ tử” trên trời dưới đất. Chúa Giêsu đã gặp được hình ảnh của Chúa Cha trong mầu nhiệm Ba ngôi vĩnh cửu nơi hình ảnh của thánh Giuse. Như vậy Giáo Hội ngày nay cũng vui mừng đến với thánh Giuse như một kinh nghiệm cụ thể hình ảnh Thiên Chúa là Cha như Chúa Giêsu đã từng kinh nghiệm vậy. Giáo Hội, qua việc thỏa hiệp với người Cha của Đức Giêsu ở trần gian, cũng đưa dần dần vào trong mối tương quan thân mình của Cha trên trời. Qua sự bảo trợ của thánh Giuse đã được hội nhập vào chương trình quan phòng của Chúa Cha trên trời.

Mặc khác, vai trò của thánh Giuse cũng đặc biệt liên hệ đến công việc của Chúa Thánh Thần. Sự đảm đang của Ngài đối với Đức Giêsu và Đức Maria khi xưa không phải là công việc tự mình Ngài, nhưng là sức mạnh của Thánh Thần, là theo sự khôn ngoan của Thánh Thần. Chúa Thánh Thần luôn ở với Đức Giêsu, luôn ở với Mẹ Maria và cũng vẫn luôn tỏ hiện trong sứ vụ của thánh Giuse. Sự khôn ngoan mạnh bạo, cương quyết, cần mẫn của thánh Giuse không phải là những đức tính của con người mà thôi, nhưng tất cả là những phương thức tỏ hiện sự làm việc của Thánh Thần. Thế thì, ngày nay cũng vậy, Thánh Thần Thiên Chúa chẳng phải để cho thánh Giuse “về hưu”, nhưng vẫn luôn muốn tỏ bày sự hướng dẫn của Ngài qua bàn tay phù trì của thánh Giuse. Và Giáo Hội cũng tìm thấy nơi sự bảo trợ của thánh Giuse tình yêu thương chăm sóc của Chúa Thánh Thần.

Giáo Hội cũng như mỗi người Kitô hữu trong Giáo Hội đều đã được thánh Giuse bảo hộ, phù trì. Sứ mệnh đó, thánh Giuse vẫn luôn thi hành, còn Giáo Hội khi long trọng tuyên xưng tước hiệu này, thì lại càng ý thức hơn về vai trò của Thánh Giuse đối với Giáo Hội. Mỗi người Kitô hữu đã được thánh Giuse phù trợ, thì cũng cần phải nhìn lên Ngài như người cha tận tâm che chở, bênh vực con cái. Giáo Hội dưới trần thế, nhìn nơi Ngài những đức tính cao quí để học hỏi, noi gương, và qua sự hướng dẫn của Ngài mà tìm thấy sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trong đời sống của mình.

Lời nguyện

Lạy Chúa Cha nhân hậu,
Chúa là nguồn mạch mọi sự tốt lành,
và Chúa đã mời gọi con người cùng hưởng dùng,
cùng thông chia cho nhau sự tốt lành của Chúa.

Chúa đã ân cần chăm sóc Chúa Giêsu khi ở trần gian
qua bàn tay, qua khối óc, con tim của thánh Giuse.
Ngày nay Chúa cũng muốn Giáo Hội
và mỗi người chúng con chạy đến với thánh Giuse,
tìm nơi ngài sự bảo hộ trong những lúc gian nan,
nhờ sự hướng dẫn của Ngài trong những lúc bối rối,
học hỏi gương sáng của ngài trong cuộc sống thường ngày.

Lạy Chúa Cha nhân hậu,
Chúng con tin tình thương của Chúa
vẫn tràn trề trong cuộc đời chúng con.
Xin Chúa ban cho chúng con biết mở lòng
để đón nhận tình yêu của Chúa khắp nơi,
mở mắt để biết nhìn, mở tai để biết nghe
sự hướng dẫn của Chúa ở khắp nơi,
trong Giáo Hội, nơi Mẹ Maria,
nơi thánh Giuse, nơi các thánh,
trong những người chung quanh
và trong tất cả mọi sự xung quanh chúng con. Amen.

 

Trả lời