Clips : Xin hãy sai con

 

Clips : Xin hãy sai con

Nhạc : Lm Nguyên Lễ. – Thể hiện Kim Cúc

 

Clips : Xin hãy sai con

ĐK : Này con đây, xin Chúa hãy sai con đi
Đi làm chứng nhân cho Ngài
Và trở nên muối men cho đời, cho người khắp nơi

1. Từ bao năm qua, Lời Ngài hằng luôn thiết tha
Lúa chín đầy đồng, mà không có bao thợ gặt
Nay con đến bên Ngài và con thân thưa với Ngài
Này con đây, Chúa ơi, Xin Ngài hãy sai con đi

2. Trần gian hôm nay còn nhiều lầm than đắng cay
Với Chúa vào đời, tình yêu hiến trao mọi người
Muôn ân phúc cao vời Ngài ban như mưa tưới gội
Trần gian nên thắm tươi,
muôn người sống trong an vui

3. Nguyện dâng tương lai, đường đời còn bao biến thay
Chúa hãy ở cùng và nâng đỡ con từng ngày
Con xin hiến trọn đời truyền rao tin vui tới trời
Để muôn dân khắp nơi trở thành chứng nhân tình trời

 

[youtube]aapnsi8vPts[/youtube]

 

 

Trả lời