Thánh Giuse 20 : Sự Kỳ Diệu Của Chúa Trong Cuộc Đời

Thánh Giuse Trong Thánh Kinh

Bài 20 :
Sự Kỳ Diệu Của Chúa Trong Cuộc Đời

“Khi thấy Con, hai ông bà sửng sốt” (Lc 2.48)
“Ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta” (Ga 1,14)


Thánh Giuse 20 : Sự Kỳ Diệu Của Chúa Trong Cuộc ĐờiĐức Giêsu đã đến trong thế gian để nói cho biết Thiên Chúa là ai. Hay nói theo Thánh Phaolô khi viết gửi cho giáo đoàn Côlôsê:” Nơi Người, tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể”. (Cl 2,9). “Và đây là cách Thiên Chúa biểu lộ tình yêu đối với chúng ta: Người đã sai con một giáng trần để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống” (1Gs 4,9). Và Thánh Phaolô cũng đã nói:”Mầu nhiệm của Thiên Chúa, tức là Đức Kitô” (Cl 2,2).

Biến cố “trẻ Giêsu ở lại Giêrusalem vào dịp lễ Vượt qua khi lên 12 tuổi mà cha mẹ Người không hay” (Lc 2,43) đã cho thấy Chúa Giêsu có ý thức sứ mạng Chúa Cha đã trao phó cho Ngài và Ngài đã hoàn toàn tự do tự quyết trong việc thi hành sứ mạng đó để nói lên việc Ngài triệt để vâng theo Thánh Ý Chúa Cha. Và chính khi cha mẹ Ngài sửng sốt ngạc nhiên thì Ngài đã tỏ cho biết ý định muôn đời Chúa Cha đã định đoạt cho Chúa Con.

Nói cách khác, Đức Giêsu đã tỏ ra hoàn toàn tuân phục Thánh Ý Chúa Cha và cũng uốn mọi người tuân phục Thánh ý đó. Thái độ sửng sốt thất kinh trước những điều Kỳ diệu của Thiên Chúa được thực hiện nơi Người Con đã nói lên thái độ thuần phục trong Đức tin của Cha Mẹ Đức Giêsu. Đó cũng là một lối đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa bằng một sự tuân phục của lòng tin (Rm.1,5;16,26; 1Cr.10,5-6). “Nhờ sự tuân phục đó, con người phó thác toàn thân cho Thiên Chúa một cách tự do, dâng lên Thiên Chúa mạc khải sự qui phục hoàn toàn của lý trí và ý chí, đồng thời sẵn sàng chấp nhận mạc khải Người ban cho” (Hiến chế Tín lý và Mạc khải số 2, CĐ. Vatican II).

Thánh Giuse của chúng ta cũng đã kinh ngạc sửng sốt trong thinh lặng trước kế hoạch kỳ diệu của Thiên Chúa nơi Người Con. Và như thế, hiểu rộng ra, Thánh Giuse đã đặc biệt trở thành Người quản lý mầu nhiệm “đã được giấu kín từ muôn thuở nơi Thiên Chúa” (Ep 3,9). Phải, chính qua biến cố “trẻ Giêsu ở lại Giêrusalem”. Thánh Giuse đã hiểu thêm được rằng mình là người quản lý mầu nhiệm của Thiên Chúa: “Con có bổn phận ở nhà của Cha Con” (Tông huấn “Đấng gìn giữ Chúa Cứu Thế” số 15 của Đức Gioan Phaolô II).

Quả thật, ai trong chúng ta cũng có thể nói được như Đức Maria: “Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả” (Lc 1,49). Nhưg chúng ta có nhận ra biết bao điều cao cả kỳ diệu ấy mà cất lên lời ca khen Thiên Chúa chăng ?

Thiên Chúa đã cho ta làm người và được làm con cái Thiên Chúa với biết bao hồng ân thông ban cho ta qua các nhiệm tích, qua lịch sử nhân loại và qua chính lịch sử đời mình.

Trong cuộc lữ hành đức tin, chúng ta hẳn đã không khỏi ngạc nhiên về những biến cố liên quan đến đời sống Đức Tin của chúng ta. Thái độ duy nhất của chúng ta phải có đó là “sự tuân phục của Đức tin”. Thánh Giuse khi đứng trước mầu nhiệm của Thiên Chúa, Người đã chẳng “làm như thiên thần Chúa dạy” đó sao ? (Mt 1,24)

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16) Thiên Chúa đã biểu lộ tình yêu của Người nơi Người Con, và Người đòi hỏi con người đáp trả tình yêu ấy bằng chính niềm tin tưởng tuyệt đối và trọn vẹn nơi Người Con. Và chính khi đặt cả niềm tin nơi Người Con ấy, chúng ta được chia sẻ chính sự sống của Thiên Chúa (1Ga 5,11). Thánh Giuse đã thinh lặng đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa được biểu lộ nơi Người con bằng chính hành động cụ thể: làm theo sứ thần Chúa dạy. Noi gương Thánh Giuse, chúng ta hãy lắng nghe, đón nhận và đáp lại những lời mời gọi của Thiên Chúa bằng tất cả niềm tín thác vào kế hoạch kỳ diệu của Thiên Chúa, và để cho Người hành động…

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất,
Chúa đã sai Ngôi Lời đến ở với chúng con,
Người chính là mặt trời chiếu tỏa vinh quang rạng ngời của Chúa.
Ước gì mỗi người chúng con biết lắng nghe,
đón nhận và thực thi lời Chúa Con truyền dạy
và nhất là khi nhận ra
biết bao điều kỳ diệu Chúa đã làm cho chúng con,
chúng con biết dâng lời ngợi ca lên Thiên Chúa
để mai này chúng con cũng được
ngợi ca Người trên cõi trời vinh phúc.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

 

Trả lời