Thánh Giuse 15 : Cha Của Đức Giêsu

Thánh Giuse Trong Thánh Kinh

Bài 15 : Cha Của Đức Giêsu

Đức Maria nói : “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy ?
Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con !” (Lc 2, 48)

 

Thánh Giuse 15 : Cha Của Đức GiêsuCũng như trong cuộc hôn nhân với Đức Maria, vai trò làm cha của thánh Giuse đối với Đức Giêsu vừa là một vai trò có một không hai trong lịch sử, vừa là một mẫu gương cho mọi người cha trong gia đình.

Tuy Đức Giêsu không được sinh do máu huyết của Thánh Giuse, nhưng Ngài vẫn được sinh ra trong cuộc hôn nhân hợp pháp giữa Đức Maria và Thánh Giuse, nên Ngài cũng thực sự là con của thánh Giuse. Đức Maria đã xác nhận điều đó khi nói rằng: cha con và mẹ phải cực lòng (Lc 2,48). Và Đức Giêsu cũng như vậy: sao cha mẹ lại tìm con ? (Lc 2,49).

Thế nhưng, vai trò đó không đương nhiên đến với thánh Giuse như với những người cha trần gian nào khác. Thánh Giuse đã không dám tự mình nhận lãnh trách nhiệm cao cả làm chồng của Đức Maria và làm cha của Hài Nhi trong lòng người bạn đời của mình. Chỉ khi được sứ thần loan báo, khi hiểu rõ ý định của Thiên Chúa muốn trao phó cho mình, thì thánh Giuse mới lãnh nhận Đức Maria và Hài Nhi về nhà mình. Và từ đó, thánh Giuse đã chu toàn trọn vẹn vai trò làm cha của mình. Chúng ta nhận thấy thánh Giuse đã trách vụ đó gương mẫu. Ngài đã bảo bọc Đức Giêsu trong những lúc khó khăn nhất, từ lúc sinh ra ở Bêlem, thời gian lưu lạc ở Ai Cập cho đến những ngày tháng bình lặng ở Nagiarét. Tất cả những gì bổn phận của một người cha đòi buộc, thánh Giuse đã chu toàn bổn phận.

Tuy nhiên, như chúng ta thấy, vai trò làm cha của thánh Giuse phát xuất là sứ mệnh của Thiên Chúa trao phó. Thánh Giuse hiểu rõ ý nghĩa vai trò của mình. Nhờ vậy, cộng với ý thức trách nhiệm của một người cha, cộng với tình yêu thương tự nhiên của một người cha đối với con cái, thánh Giuse còn ý thức rõ ràng rằng con trẻ Giêsu là hồng ân nhưng không của Thiên Chúa ban cho mình. Ngài chu toàn trách vụ làm cha trong tâm tình tạ ơn, và chu toàn trách vụ như là một sứ mệnh được Thiên Chúa giao phó.

Con cái là hồng ân của Thiên Chúa. Cho dù các người cha trần gian có góp phần sinh ra: giáo dục, dạy dỗ, dưỡng nuôi chúng đi nữa, thì vẫn phải luôn ý thức rằng con cái là hồng ân Thiên Chúa ban cho. Niềm vui sướng khi được chăm sóc dạy dỗ con cái, niềm tự hào khi thấy con cái ngoan ngoãn, thành đạt, trưởng thành… Điều đó cũng phải một lời nhắc nhở các người cha về ơn huệ Thiên Chúa ban cho và phải sống trong tâm tình tạ ơn Ngài. Người cha có khổ sở vì con cái, vất vả, cực lòng vì con cái… thì cũng cần nhớ rằng trách vụ của mìng cũng là do Chúa trao phó, không thể nào buông xuôi, phó mặc, nhưng luôn luôn tin tưởng rằng, nếu biết cậy dựa vào Ngài thì chẳng khó khăn nào là không thể vượt qua.

Cuối cùng thì đứa con cũng phải lớn lên, trưởng thành và có một đời sống tự lập, có những lý tưởng riêng để theo đuổi. Người cha không được quyền giữ con cái lại mãi trong vòng tay của mình. Con cái là của Chúa và chúng sẽ được lãnh nhận chương trình của Thiên Chúa trong cuộc đời riêng của nó. Thiên Chúa trao cho cha mẹ những đứa con để yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ. Nhưng con cái của mình cũng là thành viên của xã hội và nhất là chúng là con cái của Thiên Chúa. Các người cha cần noi gương thánh Giuse để học biết nhìn ra mầu nhiệm của Thánh Ý Thiên Chúa nơi con cái của mình, để hiểu rằng Thiên Chúa đã dùng mình để thể hiện thánh ý yêu thương của Ngài trên con cái, bởi vì chính Thiên Chúa mới thực sự là nguồn gốc của mọi tình phụ tử trên trời, dưới đất.

Vai trò làm cha của thánh Giuse đối với Đức Giêsu vừa biểu lộ tình yêu của Chúa Cha, nhưng cũng vừa cho thấy rằng, cuối cùng Đức Giêsu phải ưu tiên cho việc thi hành thánh ý của Chúa Cha trong công cuộc cứu độ nhân loại. Cũng thế, các người cha trong gia đình cũng phải học mẫu gương của thánh Giuse để vừa biểu lộ tình yêu thương cho con cái, giáo dục và cho chúng cảm nghiệm được những bài học đầu tiên của tình yêu thương. Nhưng cũng phải mở cho chúng biết nhận ra tình yêu thương của Thiên Chúa đối với chúng và biết dấn thân vào con đường mà Thiên Chúa dẫn đưa.

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin cho những người cha trong gia đình
biết nhìn thấy bàn tay của Thiên Chúa đang hướng dẫn.
Trong lúc vui mừng,
xin cho các người cha biết dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn sâu xa. Những lúc khó khăn xin
cho các người cha biết can đảm
nhờ ý thức trách nhiệm của mình được Thiên Chúa giao phó,
và nhất là xin Chúa soi sáng
để các người cha trong gia đình
biết hướng dẫn con cái việc thi hành thánh ý của Chúa
là niềm vui, là niềm bình an, là hạnh phúc đích thực của con người.

Xin Chúa cho cha mẹ
biết nhìn ra hình ảnh Đức Giêsu nơi con cái của mình
và biết mặc lấy tâm tình của thánh Giuse cùng Đức Mẹ
để đón nhận mầu nhiệm của thánh ý Chúa nơi con cái mình.

 

Trả lời