Thánh Giuse 06 : Người Thực Hiện Lời Hứa Của Thiên Chúa

 

Thánh Giuse Trong Thánh Kinh

Bài 6 : Người Thực Hiện Lời Hứa Của Thiên Chúa

“Này ông Giuse là con cháu Đa-vít” (Mt 1,20).

 

Thánh Giuse 06 : Người Thực Hiện Lời Hứa Của Thiên ChúaViệc Ngôi lời nhập thể và cứu chuộc là một giai đoạn và là một đỉnh cao trong một quá trình lâu dài Thiên Chúa hứa sẽ thực hiện ơn cứu độ. Sau khi con người sa ngã, tự ý lìa bỏ tình thân hữu với Thiên Chúa, Thiên Chúa vẫn không ngừng tạo cơ hội để con người trở về, không những thế, Người còn hứa sẽ tạo một cơ hội chót, một cơ hội có thể nói là tất cả những gì Người có thể làm được thì Người đã làm: Ngôi lời nhập thể nơi con người Đức Giêsu.

Suốt dòng lịch sử Cựu Ước, dân Israel hằng chờ mong một vị vua cứu thế sẽ giải phóng mình những cảnh ngộ không tốt. Mỗi lần có một vị vua lên ngôi là một lần niềm hy vọng lại bừng lên, mỗi lần quốc gia dân tộc gặp cơn nguy biến là mỗi lần niềm mong đợi lại được hâm nóng.

Chính vì thế, trong những câu chuyện truyền tin cho Đức Maria và thánh Giuse, các tác giả tin mừng không quên nhắc đến Đức Giêsu trong tương quan với dòng dõi vua Đa-vít. Khi truyền tin cho Đức mẹ, sứ thần Gáp-ri-en đã nói: “Người (Đức Giêsu) sẽ làm lớn và được gọi là con Đấng Tối Cao, và Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai Đa-vít, cha người; Người sẽ làm vua trên nhà Gia-cóp cho đến đời đời, và vương quyền của Người sẽ vô cùng vô tận !” Khi thuật lại chuyện thánh Giuse, thánh Matthêu cũng viết: “Này ông Giuse là con cháu Đavít !”.

Trước đó, trong bản gia phả, thánh Matthêu cũng đã nhằm một mục đích là chứng minh Đức Giêsu, xét về phương diện con người, là con vua Đavít (x.1,1); thánh Matthêu chứng minh điều đó khi ông đặt thánh Giuse trong một bản gia phả khởi đầu bằng ông Abraham, người bắt đầu lịch sử cứu độ rồi tới vua Đavít và những vị vua nối tiếp, sau cùng đến thánh Giuse.

Trong suốt lịch sử đó, trải qua bao cuộc thăng trầm của lịch sử dân Israel, Thiên Chúa vẫn trung thành gìn giữ cho dòng dõi của vua Đavít được tồn tại, có những lúc tưởng chừng như không còn một ai trong dòng dõi ấy.

Đọc lại Tin Mừng thánh Matthêu nói về thời thơ ấu của Đức Giêsu, trong hai chương đầu, ta thấy đầy dẫy những trích dẫn Cựu Ước, từ câu chuyện truyền tin cho thánh Giuse (1,23), cho tới việc Đức Giêsu ra đời (2,6). trốn qua Ai-cập (2,15.18) và trở về Na-da-rét (2,23). Thánh Matthêu muốn nói đến biến cố Đức Giêsu là đỉnh cao của một lời hứa Thiên Chúa vẫn giữ đối với dân của Người.

Thánh Giuse được tham gia vào việc hoàn tất lời hứa ấy. Nhưng cũng nên nhớ lại rằng: Thiên Chúa thực hiện lời hứa ấy không như con người vẫn mơ tưởng: Đây là một vị vua mà “nước của Người không thuộc về thế gian này” (Ga 18,36), một vị vua không lên ngôi để thống trị, nhưng để phục vụ như một người tôi tớ. Cha mẹ Người cũng không phải là những người giàu có, quyền thế trong xã hội, nhưng là những con người “nghèo”, tức là những người hằng giữ lòng tin tưởng vào Thiên Chúa, hy vọng nơi Thiên Chúa, đặt tất cả nơi Thiên Chúa.

 

Trả lời