Slides : Hai viên sỏi

 

Slides : Hai viên sỏi

Xem slides xin click tại đây

 

Slides : Hai viên sỏiNgày xưa, một nông dân nghèo nợ lão phú hộ một số tiền rất lớn. Ông ta hứa tha nợ nếu người nông dân gả con gái cho lão.

Lão già đưa điều kiện, yêu cầu cô gái bốc một trong hai viên sỏi trong túi kín. Nếu viên sỏi trắng thì bình an, nếu viên sỏi đen sẽ phài làm vợ lão.. Nhưng lão phú hộ bỏ vào bao cả hai viên sỏi đều đen cả.

Theo bạn cô gái sẽ làm gì để thoát cảnh tiến thoái lưỡng nan này ?

Bạn dừng lại để nghĩ xem trong hoàn cảnh này bạn sẽ làm gì ? Rồi bạn xem tiếp cho biết cách chọn lựa của cô gái.

Câu chuyện cho thấy luôn có vấn đề phức tạp đến mấy cũng có thể giải quyết nếu thông minh một chút … Đừng bao giờ bỏ cuộc buông xuôi bạn nhé.

 

 

[youtube]XSMkAwKUV5g[/youtube]

 

 

Trả lời