Hoạt cảnh Giáng Sinh 2010

 

Giáo xứ Đaminh – Phim Tư Liệu

Hoạt cảnh Giáng Sinh năm 2010

 

Hoạt cảnh Giáng Sinh 2010Xin gửi đến cộng đoàn Hoạt cảnh Giáng Sinh 2010, do Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ trình diễn trước thánh lễ đêm.

Hoạt cảnh do các nữ tu Đaminh Thánh Tâm cộng đoàn Lê Văn Sỹ đạo diễn, các em thiếu nhi trình bày, với sự cộng tác của các anh chị huynh trưởng giáo lý viên.

Video : Minh Triệu.

Hoạt cảnh có hai phần :

+ Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ

+ Đêm Chúa Giáng sinh trong tiếng ca các thiên thần.

 

 

Phần I : Đức Mẹ nhận lời Truyền Tin

Phần II : Đêm Giáng Sinh nơi cánh đồng Belem

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời