Ngày Hội Đồng Mục Vụ nhậm chức 2010

 

Clips phim và hình
Ngày Hội Đồng Mục Vụ nhậm chức

Bản tin ngày nhậm chức

Ngày Hội Đồng Mục Vụ nhậm chức 2010Để bổ sung tư liệu cho ngày ra mắt của Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ Đaminh, xin gửi đến cộng đoàn clip hình thánh lễ đồng tế chiều thứ bày 13.11.2010, hình ảnh buổi liên hoan và ban điều hành các giáo họ.

Cũng xin thông tin về danh sách Quý ông bà lãnh Bằng Tưởng Lệ, sau khi đã hoàn tất nhiệm vụ cách thanh thỏa nhiệm khóa bốn năm (2006 – 2010).


Ô. Gioan Baotixita Trương Vinh          (Trưởng giáo họ Gioan)
Ô. Giuse Phạm Văn Sơn                   (Phó Nội giáo họ Gioan)
B. Maria Hoàng Thị Kim Anh              (Thư ký giáo họ Gioan)

B. Maria Nguyễn Thị Tiến                   (Thủ Quỹ giáo họ Gioan)
Ô. Giuse Nguyễn Xuân Lộc                (Phó Ngoại giáo họ Vinh Sơn)
B. Maria Josephine Đặng Thị Thu Vân (Thư ký giáo họ Vinh Sơn)
B. Têrêsa Nuyễn Thị Kim Hoan           (Thủ Quỹ giáo họ Vinh Sơn)

 

[youtube]1jal7qebxNo[/youtube]

 

Ngày Hội Đồng Mục Vụ nhậm chức 2010


Trả lời