Nghe giảng Chúa nhật 32 năm C (2010)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 20,27. 34-38)

 

Nghe giảng Chúa nhật 32 năm C (2010)Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại.

Đức Giêsu đáp : “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.

Còn về vấn đề kẻ chết chỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham,Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp. Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.”

 

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 6g15 : Lm Đaminh Trần Bình Tiên

 

Trả lời