Lịch sử Chuỗi Mân Côi

 

 

 

Lịch sử Chuỗi Mân Côi


Lịch sử Chuỗi Mân CôiĐã gần hết tháng Mân Côi, xin giới thiệu với cộng đoàn clip “Lịch sử chuỗi Mân Côi” do ducme.tv thực hiện.

Dòng Đaminh vẫn có mối liên kết chặt chẽ với Kinh Mân Côi. Theo nhiều tài liệu lịch sử, thánh Đaminh là người phổ biến Kinh Mân Côi vào năm 1213, khi đó còn dưới dạng thức đơn giản “Kính Mừng Bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà có phúc hơn mọi người nữ”. Nghĩa là nguyên văn lời Tổng lãnh Thiên thần Gabriel và bà thánh Isave chào mừng Đức Mẹ.

Thánh danh Chúa Giêsu và Maria được đức Urbano IV (1261-64) qui định.

 

 

[youtube]UCkNGauZN2Y[/youtube]

 

 

Chân phước Pierre Alain de la Roche OP (1428-75) ở Bretagne là người ổn định chuỗi 150 với ba mùa Vui, Thương, Mừng. Đến năm 2003, Đức Gioan Phaolô II thêm vào năm mầu nhiệm Sự Sáng.

Kinh “Thánh Maria” cũng chuyển biến từ thế kỷ XIII và có dạng hiện nay do đức Pio V ấn định năm 1508. Kinh “Sáng Danh” cuối mỗi chục kinh, xuất hiện ở nhà thờ Đaminh Sopra Minerva tại Roma năm 1613.

Xin đọc thêm bài viết của cha Giuse Phan Tấn Thành op : Kinh Mân Côi với Dòng Đaminh” .

 


114 thoughts on “Lịch sử Chuỗi Mân Côi

Trả lời