Chúc Mừng Ban Thường Vụ 2010–2014

GIÁO XỨ ĐAMINH – BA CHUÔNG
BẦU BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

Chúc Mừng Ban Thường Vụ
nhiệm kỳ 2010 – 2014

 

Chúc Mừng Ban Thường Vụ 2010–2014Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ Đaminh Ba Chuông nhiệm kỳ 2006 – 2010 sẽ mãn nhiệm vào lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Theo Quy chế Hội Đồng Mục Vụ của Tổng Giáo phận, Giáo Xứ đã tổ chức cuộc họp lúc 18g30 ngày thứ năm 30/9/2010 để bầu cử Ban Thường Vụ HĐMV cho nhiệm kỳ mới 2010- 2014.

Dưới sự chủ trì của Cha Bề Trên Chánh xứ, cuộc bầu cử đã quy tụ đầy đủ các thành viên trong Ban Thường vụ, Ban điều hành bốn giáo họ cùng đại diện các đơn vị đoàn thể và ca đoàn đang phục vụ tại giáo xứ.

Mở đầu cuộc họp, ông Tôn Thất Điền, Thư Ký HĐMV đã trình bày khái quát ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bầu Ban Thường Vụ theo quy chế Hội Đồng Mục Vụ, và vai trò của Ban thường vụ đại diện cho toàn thể giáo dân trong giáo xứ, với trách nhiệm liên kết phối kết chặt chẽ với các đoàn thể trong mọi sinh hoạt mục vụ của giáo xứ nhằm đạt được những hiệu qủa cao nhất.

 

Chúc Mừng Ban Thường Vụ 2010–2014


Sau phần kinh khai mạc xin Chúa Thánh Thần thánh hóa và chúc lành, Cha Bề Trên Chánh Xứ nói đến vai trò HĐMV trong lịch sử Giáo hội Việt Nam, tuyên dương các hoạt động và tinh thần của Ban Thường Vụ HĐMV đương nhiệm. Đồng thời cha nói đến tính “dân chủ” trong việc bầu cử trên tinh thần hiệp thông, đồng tâm, nhất trí.

Cha đề nghị tất cả các thành viên của buổi họp mạnh dạn đề cử những vị có tinh thần hăng say, nhiệt thành để phục vụ giáo xứ trong thời gian tới. Nét đặc biệt của danh sách cử tri cử lần này là, ngoài đại diện giáo họ, có đại diện các đoàn thể dù không phải giáo dân thuộc giáo xứ.

 

Chúc Mừng Ban Thường Vụ 2010–2014


Tiếp theo, ông Nguyễn Văn Đích, Chủ Tịch HĐMV đã tóm tắt sơ lược những thành quả và một số hoạt động nổi bật của giáo xứ mà Ban Thường Vụ đã thực hiện trong nhiệm kỳ 4 năm qua. Những sự hy sinh, nỗ lực và lòng nhiệt thành của Ban Thường Vụ đã được Cha Bề Trên Chánh Xứ cùng toàn thể thành viên buổi họp nhiệt liệt biểu dương.

Sau đó là nội dung chính của cuộc họp : Bầu Ban Thường Vụ HĐMV giáo xứ nhiệm kỳ 2010- 2014. Phụ trách tổ chức cuộc bầu cử là ba ông Hoàng Văn Thời, Hoàng Nguyên Huân và Nguyễn Văn Ninh.

 

Chúc Mừng Ban Thường Vụ 2010–2014


Sau khi tổng hợp ý kiến đóng góp, danh sách được đề cử cụ thể có chín người, ngoài năm vị trong Ban thường vụ đương nhiệm, cộng đoàn đã đề nghị thêm bốn người : ông Nguyễn Thành Mỹ, trưởng Ban Tông Đồ, ông Lê Trung Quyết, đặc trách văn phòng Trung tâm Mục vụ, ông Hoàng Văn Thời, đại diện hội Legio và bà Vũ Thị Thúy trưởng hội Các bà mẹ Công Giáo.

Phiếu bầu ghi danh tánh chín ứng viên đã được ban thư ký đánh máy và in ấn ngay tại chỗ. Sau phần phổ biến thể lệ và phát phiếu, việc bầu cử được tiến hành và kiểm phiếu công khai. Kết quả, năm vị trong Ban Thường Vụ HĐMV đương nhiệm tái đắc cử để tiếp nối trong nhiệm kỳ mới 2010- 2014, cụ thể như sau:


Chúc Mừng Ban Thường Vụ 2010–2014

Thư ký  –  Phó Ngoại Vụ  –  Chủ Tịch HĐMV  –  Phó Nội Vụ   –  Thủ Quỹ

– Ông Đaminh NGUYỄN VĂN ĐÍCH, Chủ Tịch HĐMV.
– Ông Giuse DƯƠNG MINH THANH, Phó chủ tịch Nội Vụ HĐMV.
– Ông Gioan LÊ CẦN , Phó chủ tịch Ngoại Vụ.
– Ông Giacôbê TÔN THẤT ĐIỀN, Thư Ký HĐMV.

– Ông Gioan NGUYỄN THÀNH VĨNH, Thủ Qũy HĐMV.

Thay mặt cho Ban Thường Vụ mới đắc cử, ông Đaminh Nguyễn Văn Đích đã cám ơn tâm tình yêu mến và sự tín nhiệm của cha Bề trên Chánh xứ cũng như toàn thể các anh chị đại diện cho cộng đoàn dân Chúa đã dành cho các thành viên trong Ban Thường Vụ. Đồng thời cũng hứa quyết tâm nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để hòan thành tốt nhiệm vụ đã được giao phó.

 

Chúc Mừng Ban Thường Vụ 2010–2014


Xin Quý Cha, Quý Thầy cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ hỗ trợ và thêm lời cầu nguyện cho Ban Thường Vụ trong nhiệm kỳ mới này. Với sự tín nhiệm và cộng tác của tập thể, cầu chúc quý Ban Thường Vụ hoàn thành tốt nhiệm kỳ 2010-2014.

Trong những ngày tới các Giáo họ sẽ bầu ban đại diện mới. Tất cả sẽ ra mắt trong ngày lễ Các thánh Tử đạo Việt Nam, bổn mạng của Hội đồng Mục vụ giáo xứ.

Ban Thư Ký

Chúc Mừng Ban Thường Vụ 2010–2014


Trả lời