Kinh Cầu Xin Thánh Đaminh

 

KINH CẦU XIN THÁNH ĐAMINH


Kinh Cầu Xin Thánh ĐaminhLạy Cha Thánh Đaminh,
là tổ phụ chúng con,
là người thấm nhuần Tin Mừng,
là người nhiệt thành cầu nguyện,
và hăng say hoạt động tông đồ.

Xin Cha nhìn đến gia đình của Cha,
gia đình đã được kêu gọi,
để cùng với Cha theo Chúa Kitô,
để hiến thân phục vu Chúa,
trong tinh thần thanh bần và huynh đệ.

Chúng con đây là con cái Cha,
chúng con kêu lên Cha,
Ôi lạy Cha là niềm hy vọng của chúng con
Chúng con xin Cha thương trợ giúp,
biến chúng con nên những người,
thừa kế đời sống và sứ vụ của Cha.
Xin dạy chúng con biết sống Tin Mừng trọn vẹn.
Đó là câu trả lời cho một thế giới đang tìm kiếm và thách thức.

Ôi lạy Cha,
Ước chi gương sáng của Cha thúc đẩy chúng con,
Ước chi chân lý luôn soi sáng
khi chúng con cầu kinh và học hành.
Và ước chi cả hai, gương sáng và chân lý,
thúc đẩy cho chúng con thông truyền cho tha nhân
điều chúng con đã chiêm niệm và đã sống.

Xin làm cho chúng con được nên giống như Cha:
biết ngoan ngoãn vâng theo Chúa ThánhThần,
tin tưởng phó thác vào ơn quan phòng của Cha trên trời,
bền chí trong chiêm niệm và trong lời giảng,
hợp thời đúng lúc khi dạy dỗ,
quảng đại để sẵn sàng phục vụ
can đảm để dám dấn thân,
cảm tạ khi được vui tươi,
hy vọng lúc gặp đau khổ
kiên trì khi nản chí,
chân thành khi sống với anh em.

Lạy Cha Thánh Đaminh,
Xin đem cho chúng con nhiều ơn gọi mới,
để tiếp tục công trình:
Nói với Thiên Chúa và nói về Thiên Chúa.

Như thế,
điều chính Cha đã hứa với chúng con nay được hoàn tất,
hầu tôn vinh chân lý tuyệt vời,
là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.


Trả lời