Tĩnh tâm kính thánh Đaminh 04.08.2010

Tĩnh tâm ngày thứ nhất
Mừng Bổn Mạng Giáo Xứ Đaminh

Thời đại thánh Đaminh và Trái tim vị Mục tử

+ Buổi hai : Thắp sáng ngọn đuốc chân lý.
+ Buổi ba : Cùng thánh Đaminh Loan báo Tin Mừng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 9:35 – 10:1)

“Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”

Nghe giảng

Lm Px Đào Trung Hiệu

 

Tĩnh tâm kính thánh Đaminh 04.08.2010

Chiều thứ tư 04.08.2010, giáo xứ Đaminh Ba Chuông đã bước vào ba ngày tĩnh tâm chuẩn bị mừng Bổn Mạng, với chủ đề “Thánh Đaminh, con người thời đại”. Phụ trách tĩnh tâm năm nay là cha bề trên chánh xứ Phanxicô Đào Trung Hiệu. Sau khi giới thiệu tổng quát đề tài cho ba ngày, cha đi vào chủ đề ngày đầu tiên “Thời đại thánh Đaminh và Trái tim vị Mục tử”.

 

Tĩnh tâm kính thánh Đaminh 04.08.2010 

Cây thánh giá ngoài tường tu viện Santo Tomas tại Avila
Tương truyền là nơi thánh Đaminh thuyết giảng

Thời đại thánh Đaminh so với thời chúng ta đang sống có nhiều nét giống nhau. Đó là thời đô thị hóa : thời thương mại và đồng tiền được đề cao, thời xuất hiện nhu cầu tri thức với sự ra đời của các đại học; thời thay đổi cơ chế xã hội từ nông nghiệp sang thủ công nghiệp, và là thời xuất hiện những tín hiệu của dân chủ.

 

Tĩnh tâm kính thánh Đaminh 04.08.2010

Chọn lựa của thánh Đaminh cùng với các dòng hành khất bấy giờ, chính là phục hưng giá trị sự nghèo khó của tin mừng. Ngài đưa anh em đến trường học. Ngài sống và tổ chức cộng đoàn du thuyết để hiện diện tại mọi hang cùng ngõ hẻm….

 

Tĩnh tâm kính thánh Đaminh 04.08.2010 

Tranh : Phép lạ thiên thần cung cấp bánh

Cha giảng tĩnh tâm cũng mời gọi mọi người tin tưởng vào Thánh Bổn Mạng, vì khi ở trần gian ngài vốn nhạy bén với nhu cầu của con người, và tận tình săn sóc con cái của mình. Hơn thế nữa, chính ngài đã hứa trong giờ lâm chung : “Cha ra đi, sẽ làm ích cho các con hơn khi ở trần gian”.

Xin thánh nhân cũng săn sóc con cái ngài nơi trần thế, và chuyển cầu trước mặt Chúa để chúng ta nhạy bén với các dấu chỉ thời đại, nhiệt tâm sống và làm chứng cho tin mừng.

 

Tĩnh tâm kính thánh Đaminh 04.08.2010 

Mặt bàn trong phép lạ thiên thần cung cấp bánh
hiện để tại tại tu viện Bologne

 

Trả lời