Ý Khấn Thánh Martin (08.07)

 

 

Tin tưởng và phó thác

Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca(Lc 10,1-9)

Ý Khấn Thánh Martin (08.07)1 Khi ấy, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.2 Người bảo các ông:

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. 3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này! “6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia.8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em.9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.”

Đó là Lời Chúa.

Suy niệm :

Kính thưa cộng đoàn !

Đoạn Tin mừng trên thánh Luca kể về việc Chúa tuyển chọn và sai 72 mô đệ ra đi để chuẩn bị cho Chúa đến. 72 có nghĩa là tất cả – công việc truyền giáo là công việc của tất cả mọi người, của toàn thể dân thánh, không phải của riêng ai. Đó là điều thánh sử muốn thông truyền cho chúng ta. Thế nhưng, nhận biết được sứ vụ rồi vẫn cần lắm một tâm tình phó thác và tin tưởng. Tin tưởng Chúa có cách của người, mỗi người chỉ là cánh tay, là đôi chân nối dài của Người, còn lại chính Thánh Thần hoạt động và hướng dẫn công việc rao truyền ấy.

Công việc rao truyền Tin mừng không phải là toan tính của con người nhưng là công việc của Thiên Chúa. Tuy nhiên, vẫn cần mỗi người nhận ra sứ vụ, ơn gọi truyền giáo của mình. Nhận ra sứ vụ ấy bằng cách nào nếu đó không phải đời sống kết hiệp và nhận ra ý định của Chủ mùa gặt. Chủ mùa gặt chính là Thiên Chúa. Chính người đang chờ đợi ta cộng tác và đem Tin mừng bình an đến với mỗi người anh em chung quanh bằng cả một tấm lòng nhân từ xuất phát từ đời sống cầu nguyện và bác ái vị tha.

Nhìn lên thánh Martino, chúng ta cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một vị thánh đầy lòng nhân ái. Chính người là hiện thân của thiên Chúa giữa trần gian. Người là cánh tay nối dài đem tình yêu và bình an của thiên Chúa đến với tất cả những ai thánh nhân gặp gỡ. Một tấm lòng phó thác và khiêm nhu tột độ. Người quả là con cái và anh em của thánh Đaminh khi luôn luôn mong muốn xoa dịu nỗi đau của con người, nhất là khát khao ơn cứu rỗi các linh hồn. Đó là lý do để ngài luôn sống yên vui trong địa vị Chúa đã đặt. Ngài đã gắn chặt cuộc đời mình vào Thiên Chúa, vị chủ mùa gặt nhân hậu luôn kiên nhân và tạo cơ hội để con người hoán cải và lãnh nhận ơn cứu rỗi. Chính cuộc sống âm thầm của thánh nhân mới là lời chứng hùng hồn nhất về tin mừng bình an khi đã hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa. Chính vì vậy, người luôn được Thiên Chúa nhận lời ; và người vẫn không ngừng chuyển cầu cho chúng ta trước tòa Chúa.

Ý khấn

Trong tâm tình đó, chúng ta cung dâng lên thánh Martino những ý nguyện riêng mình hiệp với những ý xin sau, xin người chuyển cầu cho chúng ta :

11 người xin thi và phỏng vấn đậu

19 người xin cho gia đình được bình an hạnh phúc, con cái ngoan hiền

14 người xin có việc làm ổn định và trả được nợ

9  người xin được khỏi bệnh

1  người xin ơn đoàn tụ gia đình

2  người xin được mẹ tròn con vuông

5  người xin ơn bình an

5  người xin tạ ơn

5  người xin có nơi ăn chốn ở

2  người xin có con

5  người xin ơn hoán cải và đức tin

14 người xin như ý

Lời cầu

Lạy Chúa, cánh đồng truyền giáo con mênh mông bát ngát, đó là lời mời gọi chúng con lên đường thi hành chức vụ ngôn sứ của mình. Xin cho đời sống chúng con là cuốn Tin mừng bình an để mọi người nhận ra chính Chúa.

Xưa thánh Martino đã yên vui trong địa vị chúa đặt mà rao giảng hữu hiều bằng chính đời sống bác ái phục vụ. Xin cuộc đời chúng con là lời chứng về Chúa quan phòng bằng chính đời sống tin tưởng phó thác.

Xưa Chúa đã muốn các môn đệ đem bình an và chữa lành bệnh tật cho dân chúng. Nay xin hãy dùng chúng con như khí cụ bình an của Chúa để chúng con ra đi và chữa lành những thương tích cho anh chị em mình.

Lạy Chúa, xin nhận lời thánh Martino chuyển cầu mà thương chúc lành cho những ý nguyện của mỗi người chúng con. Xin cho tất cả được đón nhận tin mừng bình an và ơn cứu độ của Chúa. Chúng con cầu xi nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. Amen.

Trả lời