Phim : Chuyến đi nghĩa tình (tháng 5.2010)

 

Phim : Chuyến đi nghĩa tình


Xin gửi đến cộng đoàn clip phim “Chuyến đi nghĩa tình”, do Gia Đình Truyền Tin giáo xứ Đa Minh Ba Chuông thực hiện.

Phái đoàn đã đi thăm và phát quà cho những bệnh nhân phong, trong bốn ngày từ 24 đến 27.05.2010 tại nhiều cơ sở và làng phong thuộc hai tỉnh Gia Lai và Kontum.

Phim do Video Minh Triệu thực hiện.

 

 

[youtube]ENxtq2mPbLk[/youtube]

 

 


Trả lời