Slides : Chân dung 107 giám mục Việt Nam

Chân Dung 107 Giám Mục Việt Nam

Xem slides xin click tại đây

Nhạc “Trái Tim Thiên Chúa” : Phanxicô  (Linh mục ca sĩ Nguyễn Sang.)

Tính đến thời điểm 18.05.2010, đã có tất cả 107 Giám mục người Việt Nam, trong đó có năm vị hồng y, ba giám mục được chọn phục vụ tại hải ngoại, hai vị mới được công bố danh tánh.

Trong bầu khí 50 năm hàng Giáo phẩm Việt Nam (1960-2010), xin sưu tầm chân dung tất cả các vị, sắp xếp theo ngày thụ phong giám mục. Hy vọng với nhiều người, những hình chân dung này sẽ gợi nhớ nhiều kỷ niệm …


Slides : Chân dung 107 giám mục Việt Nam


Xin Thiên Chúa ban cho các Giám mục sự khôn ngoan, sáng suốt và sức mạnh của Thánh Thần, để chèo lái con thuyền Hội thánh Việt Nam vững bước tiến về tương lai.

 

 


Trả lời