Nghe chia sẻ về thánh nữ Catarina Xiena

Nghe chia sẻ về thánh nữ Catarina Xiena


Nghe chia sẻ về thánh nữ Catarina Xiena

 

Trong bài giảng lễ thánh nữ Catarina Xiena năm nay, cha Bề trên chánh xứ đã giới thiệu học thuyết tu đức “ba nhịp cầu” của thánh nữ Catarina… đưa ta lên tới Chúa.

Ba nhịp cầu ấy thể hiện qua ba mức độ tương quan với Chúa : hoặc là đầy tớ, hoặc là thân hữu, hoặc là hiếu thảo… gắn với ba hình ảnh thánh nữ so sánh về sự hiệp thông với Chúa Giêsu trên thánh giá : đến chân, đến cạnh sườn và đến miệng…

Nhân tiện cũng xin giới thiệu lại bài chia sẻ năm 2009 về thánh nữ Catarina với chủ đề “Đôi Cánh Tình Yêu”.

Giới răn và lề luật là đôi cánh, được Đức Giêsu tóm lại trong hai điều là Mến Chúa và Yêu Người.

Khi mới khoác đôi cánh lên vai ta có cảm giác mang một gánh nặng, những chính đôi cánh đó sẽ giúp ta bay thật cao thật xa…

 


+ Ba nhịp cầu đến với Chúa 

/catarina_2010


+ Đôi cánh tình yêu (2009)

/catarina_hieu

 


Trả lời