Đức Gioan Phaolô II tiếp kiến giới trẻ Việt Nam

 

Đức Gioan Phaolô II tiếp kiến Giới trẻ Việt Nam
Tại Đại hội giới trẻ Denver 1993

Từ năm 1985, đức Gioan Phaolô đã thiết lập ngày Đại hội Giới trẻ thế giới. Trong bầu khí Đại hội giới trẻ Madrid 2011, xin giới thiệu với cộng đoàn, đặc biệt các bạn trẻ trích đoạn phim cuộc tiếp kiến Giáo dân Việt Nam của Đức Gioan Phaolô II, nhân dịp Đại hội Giới Trẻ tại Denver năm 1993.

Phải nói đây là một ưu tiên đặc biệt dành cho Giáo hội Việt Nam, chỉ là một trong hàng trăm quốc gia tham dự những ngày Đại hội Giới trẻ này.

 

[youtube]0LTCIsXL0Kw[/youtube]

 

Trong buổi tiếp kiến hôm ấy, Đức Thánh Cha cũng đã nhắn gửi cộng đoàn trẻ Việt nhiều hướng dẫn thật chân tình thắm thiết.

“Hãy giữ vững bản lĩnh Kitô giáo, đừng buồn sầu thất vọng,
đừng có những thái độ và hành động ngược với tinh thần đức tin”

“Hãy hợp nhất đoàn kết.  các đoàn thể…
Hãy chấn hưng phát triển đời sống bác ái”

“Tôi cầu chúc cho giới trẻ Việt Nam
luôn lớn lên với niềm hiên ngang lành mạnh
xứng với nguồn gốc quốc gia,
với nền văn hóa sung mãn hùng mạnh,
và xứng với các bậc tổ tiên của họ
luôn hùng tráng trước mọi thử thách và gian truân”.

 

Đức Gioan Phaolô II tiếp kiến giới trẻ Việt Nam

 

 

Trả lời