Đàng Thánh Giá : Suy Niệm 15 Chặng

 

Suy Niệm 15 Chặng Đàng Thánh Giá

 

Đàng Thánh Giá : Suy Niệm 15 Chặng

Xin giới thiệu các chặng đàng thánh giá do VietCatholic thực hiện với sự cộng tác của đông đảo quý cha, quý tu sĩ nam nữ, và anh chị em giáo dân nhiều nơi trên thế giới, từ Los Angeles, Sydney, Melbourne, Adelaide cho tới Perth.

Gồm Lời khai mạc, 14 bài suy niệm về cuộc Khổ Nạn dựa trên Kinh Thánh và bài thứ 15 suy niệm về biến cố Phục sinh.

Mỗi bài suy niệm có kèm với phim, hình ảnh, bài hát …

 

Phần khai mạc : Hướng dẫn và lời nguyện

[youtube]9rNYzdq5X6A[/youtube]

Chặng Thứ 1  : Chúa Giêsu cầu nguyện nơi vườn Cây Dầu

[youtube]R9vPxClTGi8[/youtube]

Chặng Thứ 2 : Chúa Giêsu bi Giuđa phản bội và bị bắt

[youtube]PQkbSQcaQ0w[/youtube]

Chặng Thứ 3 : Chúa Giêsu bị Thượng hội đồng Dothái kết án

[youtube]EShjMymv9sQ[/youtube]

Chặng Thứ 4 : Ông Phêrô chối Chúa Giêsu

[youtube]qnzL931_s2c[/youtube]

Chặng Thứ 5 : Chúa Giêsu chịu quan Philatô xét xử

[youtube]LtvdZ93e3Go[/youtube]

Chặng Thứ 6 : Chúa Giêsu chịu đánh đòn và đội mạo gai

[youtube]3Myf4gUI4f8[/youtube]

Chặng Thứ 7 : Chúa Giêsu Vác Thánh Giá

[youtube]pWccFjnnVIE[/youtube]

Chặng Thứ 8 : Ông Simon vác đỡ thánh giá Chúa Giêsu

[youtube]dtXaO3NyK-A[/youtube]

Chặng Thứ 9 : Chúa Giêsu yên ủi các phụ nữ thành Giêrusalem

[youtube]ooMrW2DRDWU[/youtube]

Chặng Thứ 10 : Chúa Giêsu chịu đóng đinh

[youtube]l6E4MdtJ4Rs[/youtube]

Chặng Thứ 11 : Chúa Giêsu hứa thiên đàng cho người trộm lành

[youtube]tUtZgd_vnNU[/youtube]

Chặng Thứ 12 : Chúa Giêsu trên thập giá, gần Mẹ và môn đệ

[youtube]nxtF0jyYK-4[/youtube]

Chặng Thứ 13 : Chúa Giêsu chết trên thánh giá

[youtube]GCxNUrMrFhs[/youtube]

Chặng Thứ 14 : Táng xác Chúa Giêsu trong mồ

[youtube]S49ZdNJfz4w[/youtube]

Chặng Thứ 15 : Chúa Giêsu phục sinh

[youtube]gDaGe0PKsTM[/youtube]
 

 

Đàng Thánh Giá : Suy Niệm 15 Chặng

Giáo xứ Đaminh – Đường Thánh Giá 2010

 

Trả lời