Giáo hội yêu thương phục vụ nhửng ai đau khổ

 

Về ngày thế giới Bệnh nhân 2010

GIÁO HỘI YÊU THƯƠNG PHỤC VỤ
NHỮNG AI ĐAU KHỔ


Giáo hội yêu thương phục vụ nhửng ai đau khổNgày Thế Giới Bệnh Nhân lần thứ XVIII năm 2010, sẽ được cử hành vào ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức, 11 tháng 02, với chủ đề Đức Bênêđictô XVI đã chọn : “Giáo Hội yêu thương phục vụ những ai đau khổ”. Cử hành lần này sẽ trùng với năm thứ 25 đức Gioan-Phaolô II thiết lập Hội đồng Tòa Thánh Lo Việc Mục Vụ Các Dịch Vụ Y Tế.

Những buổi cử hành này đã được giới thiệu sáng 05/02/2010 tại Vatican, bởi chủ tịch của Hội Đồng này là Đức Cha Zygmunt Zimowski, cùng với vị thư ký là Đức Cha José L. Redrado và phó thư ký là Đức Cha Jean-Marie Muvisi Mpendawatu. Hiện diện trong buổi giới thiệu này còn có hai khách mời là Đức Cha Jacques Perrier, Giám mục giáo phận Tarbes và Lộ Đức, và ông Salvatore Pagliuca, phó chủ tịch Hiệp Hội quốc gia Ý chuyển các bệnh nhân đến Lộ Đức.

Đức Cha Zimowski nhấn mạnh rằng trong sứ điệp của mình, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã quy chiếu đến Tông thư của đức Gioan-Phaolô II “Salvifici doloris” (năm 1984), và ngài khẳng định khi nói về những mầu nhiệm của cuộc đời của Chúa Giêsu : “Chính trong mầu nhiệm của cuộc thương khó của Ngài, của cái chết và sự phục sinh của Ngài, mà sự đau khổ của con người múc lấy ý nghĩa và ánh sáng trọn vẹn.”

Về phần mình, đức Gioan-Phaolô II nhấn mạnh rằng sự đau khổ của con người đã đạt đến đỉnh cao của nó trong cuộc Thương khó của Chúa Kitô và như thế, nó “mang lấy một chiều kích hoàn toàn mới mẻ và bước vào trong một trật tự mới : nó đã được liên kết với tình yêu” (số 18).

Đức Cha Zimowski cũng đã trích dẫn thông điệp đầu tiên của đức Gioan-Phaolô II, “Redemtor hominis”, để nhấn mạnh “tình yêu của Chúa Giêsu Đấng Cứu Độ”.

Trong sứ điệp này, Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi các linh mục là “những thừa tác viên của các bệnh nhân”, là “dấu chỉ và là dụng cụ của lòng trắc ấn của Chúa Kitô”, không mệt mỏi mang lại cho các bệnh nhân sự chăm sóc và an ủi.

Đức Thánh Cha cũng lặp lại lời khẳng định trong thông điệp Spe Salvi: ”Không phải sự kiện tránh né đau khổ, chạy trốn trước đau đớn, mà chữa lành con người, nhưng là khả năng chấp nhận những nỗi bất hạnh, trưởng thành nhờ chúng, tìm thấy ở đó một ý nghĩa nhờ sự kết hiệp với Chúa Kitô, Đấng đã chịu đau khổ bằng một tình yêu vô tận” (số 37).

Theo “xuanbichvietnam”

 

Trả lời