Học nơi thánh Đaminh để rao giảng Thánh Kinh

 

Giáo Lý của Đức Bênêdictô XVI:

Hãy học nơi thánh Đaminh để rao giảng Thánh Kinh

Học nơi thánh Đaminh để rao giảng Thánh Kinh“Đời sống của Đaminh Guzman mời gọi chúng ta sốt sắng trong kinh nguyện, can đảm sống đức tin, và yêu mến Chúa Giêsu Kitô hết lòng. Nhờ lời cầu bầu của ngài, chúng ta xin Thiên Chúa luôn luôn làm cho Giáo Hội thêm phồn thịnh nhờ các nhà thuyết giảng Thánh Kinh chân chính,” ĐTC Bênêdictô XVI đã tuyên bố như vậy vào cuối bài giáo lý ngày thứ Tư về thánh Đaminh.

Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh sự phát triển nhanh chóng của Dòng Đaminh, về thời đấng sáng lập còn sống: “Khi thánh Đaminh qua đời năm 1221, tại Bologne, là thành phố đã nhận ngài làm quan thầy, công trình của ngài đã thành công mỹ mãn. Dòng các nhà giảng thuyết, với sự trợ giúp của Tòa Thánh, đã phát triển trên nhiều quốc gia Âu Châu, và giúp ích cho toàn thể Giáo Hội.”

Đối với Giáo Hội ngày nay, trong đời sống của thánh Đaminh, Đức Thánh Cha nhắc đến hai trợ giúp nền tảng cho sứ vụ tông đồ: sự tôn sùng Mẹ Maria và kinh nguyện chiêm niệm.

Đức Thánh Cha giải thích: “Thánh Đaminh được phong thánh năm 1234, chính ngài, nhờ sự lành thánh, đã chỉ cho chúng ta hai phương tiện không thể thiếu để giúp cho hoạt động tồng đồ có kết quả. Trước tiên là sự sùng kính Mẹ Maria, ngài đã vun trồng với lòng trìu mến và ngài đã để lại như một di sản quý báu cho các con cái thiêng liêng của ngài. Những người này trong lịch sử Giáo Hội đã có công lớn trong việc loan truyền kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi, mà các tín hữu rất quý mến đã có nhiều giá trị phúc âm, và chính thật là một trường dậy dỗ về đức tin và lòng đạo đức.”

Đức Thánh Cha sau đó đã cám ơn các nhà chiêm niệm khi ngài nói: “Thứ đến, thánh Đaminh là người chăm sóc cho nhiều dòng nữ tại Pháp và Rôma, là người đã tin tưởng tuyệt đối vào giá trị của các lời kinh cầu bầu cho sự thành công của sứ vụ tông đồ. Chỉ có tại Thiên Đàng chúng ta mới thấu hiểu giá trị của các kinh nguyện chiêm niệm đã giúp cho hoạt động tông đồ có hiệu quả! Tôi gửi đến mỗi nữ tu tâm tình biết ơn và lòng cảm mến.”

Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đã tóm lược cuộc đời thánh Đaminh: “Cùng sinh thời với thánh Phanxicô, thánh Đaminh cũng đã mang lại cho Giáo Hội thời ngài một sự cải tiến nền tảng khi ngài thành lập Dòng Anh Em Thuyết Giáo hay Dòng Đaminh. Sanh tại Tây Ban Nha, Đaminh Guzman sớm tỏ ra đặc biệt yêu thích việc học hỏi Thánh Kinh. Khi trở thành linh mục, ngài được chú ý đến về các nhân đức thiêng liêng, và ngài tiếp nhận các trọng trách được trao phó một cách nhưng không, như một dịch vụ phải làm với lòng nhiệt thành và khiêm tốn.”

Đức Thánh Cha nhấn mạnh đặc biệt là “ngài đã chống lại nhóm lạc giáo Albigeoise lan tràn tại miền nam nước Pháp, bằng nhân chứng đời sống khó nghèo và khổ hạnh, và bằng việc loan truyền Phúc Âm và các cuộc tranh luận công cộng.”

ĐTC Bênêdictô XVI cũng nhấn mạnh về phương cách sống huynh đệ do thánh Đaminh thiết lập: “Cùng với các thầy khất thực, ngài nhấn mạnh về đời sống cộng đồng trong sự nghèo khó, về việc học hỏi và về việc cầu nguyện cho sự thành công của sứ vụ truyền giáo.”

Để kết luận, Đức Thánh Cha nói: “Luôn luôn nói với Chúa và về Chúa: Đó là lý tưởng của ngài! Một niềm hoan lạc nẩy sinh từ sự chiêm niệm vẻ đẹp và chân lý xuất phát từ Thiên Chúa, luôn luôn hiện thực và sống động. Những ai loan truyền Lời Chúa đều phải được chuẩn bị kỹ lưỡng.”

Cũng theo chiều hướng đó, Đức Thánh Cha đã nói vài lời về giáo huấn của thánh Đaminh cho Năm Linh Mục: “Trong Năm Linh Mục này, tôi mời gọi các linh mục và chủng sinh hãy bắt chước thánh Đaminh, để yêu mến giá trị thiêng liêng của việc học hỏi các chân lý mặc khải, và để gia tăng phẩm giá cho sứ vụ linh mục của họ.”

VietCatholic News – Bùi Hữu Thư

Trả lời