Lịch sử bản thánh ca Silent Night

 

Lịch sử bản thánh ca Silent Night
Lời J. Mohr, nhạc : F. Gruber

 

Lịch sử bản thánh ca Silent Night Nguồn gốc nhạc phẩm Silent Night, hay “Đêm thánh vô cùng” của F. Gruber có thể nói là bất ngờ khá thú vị.

Cha Joseph Mohr, một linh mục trẻ 25 tuổi, được bổ nhiệm làm cha phó nhà thờ Thánh Nicholas ở miền Oberndorf nước Áo.

Vào Giáng sinh năm 1818, vì chiếc đàn phong cầm hư, nhà thờ có nhu cầu một bản hát có thể đệm bằng Ghita, cha mới nhớ bài thơ đã soạn từ lâu, và nhờ anh ca trưởng, cũng là một giáo viên trường là là Franz Gruber chấm nhạc.

Thế mà, cho đến nay Silent Night đuợc công nhận là bản nhạc được ghi âm nhiều nhất trong lịch sử âm nhạc.

 

Thực hiện và sưu tầm :
Lm Anselm Nguyễn Hải Minh OFM

[youtube]L88l1pKakMA[/youtube]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời