Trình chiếu : Tín hữu Việt Nam thuở ban đầu

 

Trình chiếu
Tín hữu Việt Nam thuở ban đầu

 

Trình chiếu : Tín hữu Việt Nam thuở ban đầu 

Một trong những đóng góp lớn nhất của các thừa sai đầu thế kỷ XVII là biên soạn chữ quốc ngữ.

Từ nỗ lực chuyển tải tin mừng cho dân bản xứ, các ngài đã hoàn thành sách giáo lý và những cuốn những từ điển việt ngữ, và đã cho xuất bản tại Roma.

Nhưng điều tâm đắc nhất đối với các thừa sai chính là sự nhiệt tình của các tín hữu thuở ban đầu.

Họ trở thành những cộng tác viên đích thực. Họ nhiệt thành như những tín hữu thời sơ khai của giáo hội, và họ cũng kiên cường để làm chứng cho niềm tin.

Không xúc động sao được khi đọc lại những lời của cha Đắc Lộ nói về thầy Anrê Phú Yên :

“Tôi muốn noi theo những Đấng tự nhận là con cái tôi, nhưng bây giờ thực sự là thầy dậy tôi và là Đấng phù hộ tôi”.

 

[youtube]MAfzDL8J6xM[/youtube]

 

 

 

Trả lời