Nghe giảng lễ thánh Đaminh 2009

 

 

Nghe giảng lễ thánh Đaminh 2009Các bài đọc trong lễ mừng kính thánh Đaminh gồm :

Đẹp thay bước chân người loan báo tin mừng (Is 52, 7-10)

Hãy rao giảng Lời, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện (2Tm 4, 1-8)

Anh em là muối cho đời… , là ánh sáng cho trần gian
(Mt 5, 13-19)

 

 

Cha giám tỉnh Giuse Ngô Sỹ Đình

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Đỗ Trung Thành

Lm Anphong Vũ Đức Trung : Bánh Hằng Sống (Ga 6,41-51)

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu : Lễ mở tay Tân Linh Mục ngày 08.08.2009.

“Đừng để ai gọi mình là thầy … đừng gọi ai dưới đất này là cha” (Mt 23,8-12).

Trả lời