Chúa ơi, con mong gần Ngài

.
Chúa ơi, con mong gần Ngài

Trong phim Titanic, lúc con tàu khổng lồ gần chìm, khi mọi người hốt hoảng lo âu để bảo vệ sinh mạng của mình, thì dàn hòa tấu vẫn trổi lên bản thánh ca này.

* Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee !
E’en though it be a cross that raiseth me.
Still all my song shall be, nearer, my God, to Thee.

(Refrain) : Nearer, my God, to Thee, Nearer to Thee !

* Though like the wanderer, the sun gone down.
Darkness be over me, my rest a stone.
Yet in my dreams I’d be, nearer, my God to Thee… (Refrain)

 

[youtube]8MkBMlMLsac[/youtube]

 

Chúa ơi, con mong gần Ngài, gần bên Chúa hơn.
Dẫu muôn gian truân ngập tràn, hằng vây bủa lấy con.
Con vẫn ca khen ngày đêm : Ôi Chúa cho con được gần.
Chúa ơi, con mong gần Ngài, gần bên Chúa hơn.

Dẫu con lang thang lầm đường, màn đêm phủ vây.
Bóng đen bao quanh mịt mù, dừng bên đường nghỉ chân.
Trong giấc mơ đêm triền miên, ôi Chúa con mơ được gần.
Chúa ơi, con mong gần Ngài, gần bên Chúa hơn

 

 

Trả lời