Những Ý Nguyện Xin Khấn (18.06)

 

Những Ý Nguyện Xin Khấn. Thứ năm 18.06

Những Ý Nguyện Xin Khấn (18.06)Cùng với 204 ý nguyện của anh chị em, nhờ lời chuyển cầu của thánh Martin, chúng ta cùng lên dâng lên Chúa những lời tạ ơn và xin ơn.

Những người tạ ơn:

– 20 người xin tạ ơn.

Những người xin ơn

– 72 người xin ơn gia đình bình an, mạnh khỏe

– 4 người xin sớm được đoàn tụ gia đình

– 40 người xin cho được khỏi bệnh

– 18 người xin có công ăn việc làm ổn định

– 18 người xin thuận lợi trong công việc làm ăn

– 6 người xin ơn có con

– 4 người xin ơn cho thai nhi được khoẻ mạnh, sinh nở được mẹ tròn con vuông

– 15 người xin cho được trả nợ

– 9 người xin ơn cho con học giỏi biết vâng lời

– 19 người xin cho được đạt kết quả tốt trong học hành, thi cử

– 5 người xin ơn soi sáng để vượt qua khó khăn

– 11 người xin được bỏ tính hư nết xấu trở về nẻo chính đường ngay

– 3 người xin thuận lợi trong việc làm giấy tờ

– 39 người xin ơn được như ý

– 15 người xin ơn gia tăng đức tin, cậy, mến Chúa

– 1 người xin cầu nguyện cho các linh hồn Giuse

Trả lời