Các Bài Giảng Tháng 06-2009

Các Bài Giảng Tháng 06-2009
 

Các Bài Giảng Tháng 06-2009

Việc thâu thanh các bài giảng bắt đầu từ thứ sáu tuần thánh 2009. Đến tháng 06, vẫn trong giai đoạn thử nghiệm nên số bài giảng được thâu còn rất hạn chế.

 

Vì thế xin để tổng hợp chung tất cả các bài giảng các Chúa nhật và các ngày lễ lớn trong tháng 06, gồm lễ Thánh Tâm, lễ Thánh Thể, lễ Chúa Thánh Thần, lễ Chúa Ba Ngôi, lễ thánh Phêrô Phaolô và cả chúa nhật 13 B nữa.

 

 

Chúa nhật 13 b

Lễ 17g30 ngày 28.06  : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ Phêrô Phaolô

Lễ 19g  ngày 28.06  : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Lễ Thánh Tâm

Lễ 17g30 thứ sáu 19.06  : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu


Khai mạc năm linh mục và trao các bí tích khai tâm

Lễ 17g30 ngày 21.06 : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

Lễ 19g ngày 21.06 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ Mình Máu Thánh

Lễ 09g : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu (Rước lễ lần đầu)

Lễ 19 g : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ Chúa Ba Ngôi

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

Lễ 19 g : Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

Lễ 19 g năm 2008 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ Chúa Thánh Thần :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu (Bổn mạng nhóm Thánh Kinh)

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

Lễ 17g30: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 19g30 : Lm Giuse Hoàng Huy Cường

 

 

Trả lời