Slides : Ca đoàn Giới Trẻ công tác Cà Mau

 

Ca đoàn Giới Trẻ : Chuyến công tác Cà Mau

Xem slides xin click tại đây

Chúng tôi lựa chọn 30 trong tổng số hơn 300 tấm ảnh chuyến Công tác Xã hội Bàu Sen, Cà Mau của ca đoàn Giới trẻ giáo xứ Đaminh Ba Chuông, từ ngày 22 đến 25.05.2009. Xin dựng thành chùm ảnh với nhạc nền của Bach với đôi lời bình.

Xin chúc mừng chuyến đi thành công.

Slides : Ca đoàn Giới Trẻ công tác Cà Mau

 

Trả lời