Cho Cuộc Sống Tươi Đẹp Hơn

 

Cho Cuộc Sống Tươi Đẹp Hơn

Xem slides xin click tại đây.

Cho Cuộc Sống Tươi Đẹp Hơn

 

Ai cũng mong cho cuộc sống tươi đẹp. Để đạt điều ấy nhiều người nghĩ đến những chương trình to tát. Tuy nhiên có thể chỉ cần những điều đơn giản, những gợi ý ngắn gọn thực tế và dễ thực hành, mà tác giả gọi là những “mẹo nhỏ”.

Bạn hãy thử xem sao :

– Đi bộ và mỉm cười
– Thinh lặng mỗi ngày 10 phút
– Đề ra mục đích vào buổi mai
– Làm cho ai đó vui tươi
– Quan tâm đến người già và trẻ em
– Đừng coi mình quan trọng
– Không thù ghét ai
– Chấp nhận bất đồng ý kiến
– Làm hòa với quá khứ
Đừng so sánh đời mình với đời ai khác
– Thời gian chữa lành mọi sự. v.v…

[youtube]1zfOGoV8Afo[/youtube]

 

 

Trả lời