Mừng Cha Tân Chánh Xứ 08.12.2008

Giáo xứ Đaminh Ba Chuông

Mừng Tân Chánh Xứ Phanxicô Đào Trung Hiệu OP
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 08.12.2008


Trang gxdaminh.net ra đời tháng 2 năm 2009. Xin chuyển đến cộng đoàn những hình ảnh lễ bàn giao giữa cha nguyên chánh xứ Giuse Phạm Hưng Thịnh và cha Phanxicô Đào Trung Hiệu, được lưu trữ trong kho tư liệu.

Phim : Thánh lễ Nhậm Chức Tân Chánh Xứ

[youtube]sBNGENYluW8[/youtube]


Clips : Hình Ảnh Thánh Lễ và Liên Hoan

[youtube]Hlbbt7K5FEI[/youtube]


 

Trả lời