Thánh Martinô Bài Học Cùa Lòng Trắc Ẩn

Thánh Martinô Bài Học Cùa Lòng Trắc Ẩn

/QuocVan_Martino2008

 

Thánh Martinô Bài Học Cùa Lòng Trắc Ẩn

(Bài Giảng : linh mục Phạm Quốc Văn, ngày 03.11.2008 tại Giáo xứ Đaminh Ba Chuông).

Cuộc đời Martinô chỉ là số không to tướng, nhưng cộng với ơn Chúa là số MỘT, tạo nên điểm mười.

Có những người giàu tiền giàu của, nhưng lại nghèo vì họ không có gì để cho người khác. Nghèo lòng nhân ái, nghèo sự cảm thông nghèo lòng trắc ẩn. Ngược lại có những người rất nghèo nhưng lại giàu, vì họ luôn có gì đó để sẻ chia. Họ giàu lòng nhân ái, giàu lòng vị tha, giàu tình thương mến.

Chúng ta đến với thánh Martinô học nơi ngài bài học của sự khiêm tốn, bài học của lòng trắc ẩn, và bài học của lòng mến Chúa.

 

Trả lời