Home / Thông tin / Thăm Bệnh nhân Giáo họ Gioan

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Gioan

 

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Gioan

Chiều thứ ba 09.02.2010, cha bề trên chánh xứ đã cùng ông trưởng giáo họ Gioan, ông Gioan B. Trương Vinh, hai ông trong ban tông đồ : Bêđa Huỳnh Ngọc Sơn và Giuse Trương Anh Dũng đến thăm các bệnh nhân thuộc giáo họ thánh Gioan. Đây là chuyến thăm cuối cùng trong bốn họ của giáo xứ.

Số bệnh nhân tại họ Gioan ít, khi lên danh sách thì có tám người, nay chỉ còn bảy người… Vì thế chúng tôi xin xếp hình đi thăm ông Nguyễn Văn Trọn, một thừa tác viên Thánh Thể giáo xứ vào giáo họ này…

Đi thăm bệnh nhân, chúng tôi thán phục những người phục vụ. Chỉ có tình thương mới có thể giúp họ tận tình chăm sóc người thân của mình đến như vậy. Đặc biệt trong họ Gioan, có trường hợp bà Kim Tâm 81 tuổi, đã tám năm liệt giường, được “bà cụ” em năm nay 74 tuổi chăm sóc rất tận tình ….

Xin gửi đến hình ảnh các cụ để cộng đoàn cùng hiệp thông cầu nguyện.


Ông Phêrô Nguyễn Văn Trọn

Bà Maria Đinh Thị Đậu
Bà cố Sơ Thanh Uyên, MTG Đà Lạt

Ông Giuse Nguyễn Văn Dũng

Maria Trần Thị Kiên

Maria Nguyễn Thị Kim Tâm 74 tuổi
chăm sóc chị, bà Catarina Nguyễn Thị Kim Nhân 81 tuổi

Maria Nguyễn Thị Thanh

Maria Nguyễn Thị Thục

Maria Ngô Thị Quý