Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM A / GIẢNG LỄ 2014 / Nghe giảng Lễ Giáng Sinh năm 2009 – 2019

Nghe giảng Lễ Giáng Sinh năm 2009 – 2019

 

Tin mừng theo thánh Luca (Lc 2, 12-14)

Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân : Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người : anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.” Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng : “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”

Lc 2, 18-20 : Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.

Ga 1, 9-12 : Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.

Năm 2019

Lễ Vọng: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lễ chính ngày: Lm Phêrô Lâm Phước Hùng

Năm 2018

Lễ Vọng cho Thiếu Nhi: Lm GB. Lê Hoàng Huynh

Lễ Vọng cho Người Lớn: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lễ 5g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 6g00: Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2017

Lễ 21g (24.12):

Lm. FX. Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 6g:

Lm. Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 17g30:

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 19g:

Lm. Môrít Lục Vĩnh Phố [Download]

Năm 2016

Lễ 21g00 (24.12):

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 5g00:

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

Lễ 6g15:

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng [Download]

Lễ 7g30:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 16g00:

Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam [Download]

Lễ 19g00:

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]

Năm 2015

Lễ 18g30 (24.12)

Lm Phaolo Nguyễn Hải Đăng [Download]

Lễ 21g00:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 5g00:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 6g00:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Lễ 17g30:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 19g00:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Năm 2014

Lễ 18g00 (24-12) :

Pt. Phaolo Nguyễn Hải Đăng [Download]

Lễ 21g00 :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 5 giờ (25-12) :

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

Lễ 6g15:

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]