Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM B / GIẢNG LỄ 2012 / Nghe giảng Chúa nhật 24 năm B (2009 – 2018)

Nghe giảng Chúa nhật 24 năm B (2009 – 2018)

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (8,27-35)

Một hôm, Đức Giê-su và các môn đệ rời Bết-xai-da để đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ : “Người ta nói Thầy là ai ?” Các ông đáp : “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó.” Người lại hỏi các ông : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Phê-rô trả lời : “Thầy là Đấng Ki-tô.” Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người.

Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại. Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phê-rô : “Xa-tan ! lui lại đàng sau Thầy ! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.”

Năm 2018

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

Lễ 6g15:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Lễ 16g00:

Lm Giuse Tôn Khánh Duy [Download]

Lễ 17g30:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 19g00:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Năm 2015

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Lễ 5g00:

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng [Download]

Lễ 6g15:

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

Lễ 7g30:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 16g00:

Lm Môrít Lục Vĩnh Phố [Download]

Lễ 19g00:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Năm 2012

Lễ 19g30 thứ Bảy :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]
(Tiếng Anh)

Lễ 5 giờ: 

Lm Inhaxio Nguyễn Ngọc Rao [Download]

Lễ 6g15 giờ: 

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

 Lễ 17g30 :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 19g00 :

Lm Gioan B. Trần Anh Long [Download]

Năm 2009

Lễ 5 giờ :

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn [Download]

Lễ 17g30

Cha Giám Tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình [Download]

(Lễ khai giảng sinh viên)

Lễ 19 giờ :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]