Home / Suy Niệm Mỗi Ngày / Ngày 21.03.2018: Sống theo sự thật

Ngày 21.03.2018: Sống theo sự thật

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 8, 31-42

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Dothái đã tin nơi Ngài rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi”. Họ thưa lại Người: “Chúng tôi là con cháu Abraham, và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao ông lại nói “Các ngươi sẽ được tự do”?”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự. […]

 

SỐNG THEO SỰ THẬT

Khi sống trong tội và sự dối trá, con người luôn bất an dầu cho có tự do về mặt thể lý. Vì vậy, muôn đời, chỉ có sự thật mới giải phóng con người. Ấy vậy, vẫn còn quá nhiều người u mê chọn cho mình một thể chế chính trị hay một đường lối giả dối để suốt đời bất an. Bất an đến mức khi thấy sự thật họ phải che mặt lại như tù nhân quá lâu ngày trong hang tối lần đầu tiên thấy mặt trời. Hãy can đảm đối diện dù lúc đầu nước mắt chứa chan nhưng sẽ được ngẩng cao đầu và bước đi trong tự do. Là Kitô hữu, chúng ta được hạnh phúc hơn hết vì chúng ta có Sự Thật là chính Đức Giêsu Chúa chúng ta. Người giải phóng và đưa ta vào vương quốc tự do.

Lạy Chúa, xin cho các bạn trẻ chập chững sống đời hôn nhân biết lắng nghe tiếng Chúa mà sống thật hầu giải phóng gia đình mình khỏi sự u mê dối trá giữa một xã hội Việt Nam giả chân lẫn lộn.