Home / Thông tin / Mừng cha Tân chánh xứ và Tri Ân cha Nguyên chánh xứ

Mừng cha Tân chánh xứ và Tri Ân cha Nguyên chánh xứ


Thư mời Thánh lễ Tạ Ơn mừng cha Tân chánh xứ

và Tri Ân cha Nguyên chánh xứ


Trong niềm hân hoan của giáo xứ,

Hội đồng Mục vụ
xin trân trọng kính mời cộng đoàn

Tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn

Mừng cha Tân chánh xứ
Micae Nguyễn Văn Bắc OP.

và Tri ân cha Nguyên chánh xứ
Phanxicô X. Đào Trung Hiệu OP.

Thánh lễ được tổ chức vào lúc 17 g 30 ngày thứ Bảy 10/3/2012

tại Thánh đường giáo xứ Đaminh Ba Chuông.

Xin trân trọng kính mời.

Thay mặt HĐMV giáo xứ

Đaminh Nguyễn Văn Đích

Chủ tịch