Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Hiệp Thông / Để Lời lớn lên: Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa (2017)

Để Lời lớn lên: Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa (2017)

 

Chia sẻ: Ts. Vinh sơn Nguyễn Thành Tín, OP.

Thực hiện: Ban Truyền Thông Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Tin mừng theo thánh Luca (Lc 2,16-21)

altHọ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.

Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.

Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu ; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.