Home / Thánh Martinô - Suy Tư / Clips : Quy Luật Cuộc Sống

Clips : Quy Luật Cuộc Sống

 

Clips : Quy Luật Cuộc Sống

 

Xin giới thiệu một clips do Duy Hân sưu tầm thực hiện, trên trang dunglac.org. Nhạc nền piano Tương Tình Ca của Phạm Duy.

Nội dung rút ra từ kinh nghiệm của cuộc sống, cho thấy tính tương đối của mọi sự kiện trần gian. Đó là quy luật bù trừ, cộng sinh và phát triển …

Biết vận dụng những quy luật ấy sẽ giảm được bao khổ đau và đến gần hạnh phúc. Dĩ nhiên quy luật cao nhất vẫn là luật tình thương.

 

 

 

 

 

,