Home / Hiệp Thông (page 30)

Hiệp Thông

Clips nhạc: Hãy trở về

Hãy trở về, trở về với Cha nhân lành /  Hãy trở về, trở về để sớm hồi sinh / Hãy trở về, trở về sống trong an bình / Trở về, trở về để mãi sống trong ân tình

Read More »

Video: Phép lạ tại Ai-cập!

Con người chỉ cần 3 phút không có dưỡng khí là chấm dứt sự sống. Một em bé đã bị vùi dưới đất khá lâu, chỉ nguyên thời gian từ lúc phát giác đến lúc đào bới lên để cứu em bé chắc cũng không dưới 10 phút. Vậy không hiểu một phép lạ nào đã gìn giữ sự sống cho em bé nàY?

Read More »