Home / Hiệp Thông (page 30)

Hiệp Thông

Clip: Giới thiệu Ơn Gọi 2015

Đoàn tu sĩ nam nữ tí hon chắp tay nghiêm trang, hân hoan tiến đến hàng ghế đầu. Chủ tế thánh lễ hôm ấy là cha Phụ trách, giúp lễ cho ngài có thầy Phụ tá và sự tham dự đông đảo của các thành phần trong Đoàn Thiếu Nhi

Read More »