Home / Hiệp Thông (page 30)

Hiệp Thông

Mục tử ở giữa đoàn chiên

Điểm chính là ĐTC khuyến khích chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước, để làm làm chứng cho đời kitô hữu là “muối đất”. Tôi đã đề cập đến sự hiện diện chứng nhân của các Kitô hữu ở nơi đó.

Read More »