Home / Hiệp Thông (page 3)

Hiệp Thông

Để Lời lớn lên: Chúa nhật 17 thường niên A (2017)

“Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. “Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

Read More »

Chút tâm tình Kim Khánh

Để có được những hoạt động tích cực trải dài xuyên suốt cho đến hôm nay, không thể chối bỏ những đóng góp và cộng tác thầm lặng của bao người, bên cạnh đó là những tầm nhìn và quyết định đúng đắn của các cha - thày tại tu viện Albertô, cũng nh...

Read More »