Videos: Đức Thánh Cha viếng thăm Ma-rốc 30 & 31.3.2019

 

Videos do Radiovatican thực hiện

https://www.youtube.com/watch?v=7-KuqLOu7xc

 

Videos do Vietcatholic thực hiện