Videos: Đại Hội Giới Trẻ Panama 2019

 

Trang tin Radiovatican

https://www.youtube.com/watch?v=MXeneP_ApnA

Trang tin Vietcatholic

https://www.youtube.com/watch?v=a7amd9xfJ5Q