Home / Thông tin / Videos: Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Videos: Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

 

Theo Radiovatican

Trực Tiếp: Thánh lễ Tuyên phong hai tân Hiển Thánh Phanxicô và Giaxinta tại Fatima

Theo Vietcatholic