Home / Phim Tư Liệu / Thánh lễ tôn phong hai Thánh Giáo Hoàng

Thánh lễ tôn phong hai Thánh Giáo Hoàng

 

 

Bản tóm tắt của Vietcatholic (15 phút)