Video: Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh 2015

 

Video: Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh 2015Thánh lễ đêm vọng Giáng sinh hôm nay do cha Bề trên Chánh xứ Giuse Lưu Công Chỉnh chủ tế cùng đồng tế có quý cha trong Tu viện Alberto, hiệp dâng thánh lễ có sự hiện diện của quý thầy trong Tu viện, quý soeur, Hội đồng Mục vụ, các đoàn thể, đông đảo cộng đoàn Dân Chúa và rất nhiều người ngoài Công Giáo cùng tham dự (trích Bản tin).